Начало » Решения » Решение ЕП-№ 4/04.04.2009

Решение № ЕП-4/04.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-4
София, 04.04.2009

ОТНОСНО: упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИКЕП за подписване на граждански договори с техническите сътрудници, подпомагащи дейността на комисията и за подписване на тристранно споразумение между ЦИКЕП, Министерския съвет и Народното събрание

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

Р Е Ш И:

 

1. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИКЕП да подписват извършени разходи до 2 000 лв., както и граждански договори с необходимите специалисти - технически, помощен и обслужващ персонал, подпомагащи работата на ЦИКЕП, в рамките на средствата, определени за произвеждане на изборите, както и да подписват изходящата кореспонденция. Условията на договорите - подбор на лицата, срокове, размер на възнагражденията и други, се договарят конкретно от упълномощените лица с оглед нуждите на комисията и характера и обема на възлаганата работа в съответствие с решение на ЦИКЕП.

2. Упълномощава председателя и секретаря на ЦИКЕП да подпишат тристранно споразумение между Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Министерския съвет и Народното събрание на Република България за материално-техническото осигуряване, финансирането и издръжката на дейността на ЦИКЕП за целия й мандат в съответствие с решенията на ЦИКЕП.

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

БТ/МБ

Всички решения