Начало » Решения » Решение ЕП-№ 39/16.04.2009

Решение № ЕП-39/16.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-39
София, 16.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Добрич № 8 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

1. Председател: Мая Йорданова Димитрова
2. Зам.-председател: Георги Господинов Желев
3. Секретар: Сениха Ахмед Рюстем
4. Членове: Деян Христов Дяков
5.   Васил Стоянов Вичев
6.   Горан Панов Панов
7.   Зоя Димитрова Хлебарова
8.   Йорданка Стойкова Мишева
9.   Красимир Иванов Павлов
10.   Николай Филипов Колев
11.   Светлана Андонова Николова
12.   Руска Николова Димитрова
13.   Мариана Василева Петрова
14.   Марине Руменова Галева
15.   Нежля Неджати Амди
16.   Илхан Вели Мустафа
17.   Даниела Василева Пеловска
18.   Ерхан Керимов Ибрямов
19.   Румен Кирилов Чамурлийски
20.   Живко Андреев Жеков
21.   Йордан Димитров Манов
22.   Койчо Петков Коев
23.   Ивелина Тодорова Йорданова
24.   Детелина Мирева Симеонова
25.   Добромир Паунов Добрев
  Резерви:  
1.   Недка Георгиева Иванова
2.   Стефан Йорданов Стефанов
3.   Галя Антонова Николова
4.   Велина Михайлова Пенева
5.   Десислава Стефанова Ангелова
6.   Светлана Костадинова Димова
7.   Тюляй Илханова Мехмедова
8.   Дерия Пекин Адил
9.   Сежда Самейдин Симеонова
10.   Левент Неджмедин Мустафа
11.   Тейпин Нежадинов Акифов
12.   Геновева Илиева Илиева
13.   Коста Бончев Коларов
14.   Даниела Денчева Василева
15.   Дияна Георгиева Колева
16.   Мариана Маринова Стойчева
17.   Светослав Димитров Узунов
18.   Милена Христова Дякова
19.   Красимир Георгиев Иванов

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

ЕМ/ЛТ

Всички решения