Начало » Решения » Решение ЕП-№ 38/15.04.2009

Решение № ЕП-38/15.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-38
София, 15.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Силистра № 20 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

1. Председател: Димитър Генов Петров
2. Зам.-председател: Гинка Петрова Колева
3. Секретар: Едат Нехат Мехмед
4. Членове: Митко Стоянов Костадинов
5.   Георги Петров Боев
6.   Атанаска Янчева Атанасова
7.   Елка Русева Петрова
8.   Галина Русева Павлова
9.   Теменужка Богданова Бухчева
10.   Румяна Георгиева Петрушева
11.   Десислава Костова Костова
12.   Ирена Маринова Маринова
13.   Невянка Маринова Иванова
14.   Иванка Господинова Ташева
15.   Гюнер Изет Айналъ
16.   Айлин Юсуфова Адемова
17.   Гюлбер Сейфи Тахир
18.   Ширин Ружди Арифова
19.   Марин Василев Вълчев
20.   Константина Славянова Николова
21.   Злати Милчев Златев
22.   Драганка Василева Георгиева
23.   Станко Наков Иванов
24.   Милена Христова Бачкова
25.   Невянка Георгиева Тодорова
  Резерви:  
1.   Галина Ченева Раева
2.   Нина Калинова Димитрова
3.   Димитър Атанасов Димитров
4.   Лидия Киркор Димитрова
5.   Живка Иванова Илиева
6.   Илка Маринова Караколева
7.   Йовко Маринов Добрев
8.   Стефка Руменова Георгиева
9.   Калоян Валентинов Петков
10.   Генка Стефанова Георгиева
11.   Емилиянка Тодорова Маринова
12.   Кремена Маринова Токушева
13.   Живка Вартан Маркова
14.   Левент Фикрет Али
15.   Нурай Неждет Исмаилов
16.   Бирол Ерол Мехмед
17.   Ленар Ридван Нури
18.   Тунджер Мюмюн Реджеб
19.   Любка Великова Иванова
20.   Мариана Колева Борисова
21.   Соня Цветанова Иванова
22.   Петя Венциславова Петрова
23.   Венета Цветкова Константинова
24.   Росен Тодоров Чолаков
25.   Веселина Филева Филева

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

МК/ЗТ

Всички решения