Начало » Решения » Решение ЕП-№ 37/15.04.2009

Решение № ЕП-37/15.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-37
София, 15.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район  Търговище № 28 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

 

1. Председател: Дияна Йорданова Игнатова
2. Зам.-председател: Иван Йорданов Иванов
3. Секретар: Ерджан Алиев Бектешев
4. Членове: Валентина Михайлова Антонова
5.   Иван Стоянов Иванов
6.   Йордан Станчев Йорданов
7.   Маринела Павлова Първанова
8.   Рая Георгиева Матева
9.   Спас Бонев Спасов
10.   Хрисимир Максимов Пройнов
11.   Милена Тодорова Иванова
12.   Мевзуне Мехмедова Бейтулова
13.   Тодор Иванов Джумалиев
14.   Фериде Мехмед Чакър
15.   Сунай Кемалов Хасанов
16.   Румяна Кирилова Моллова
17.   Станислава Добрева Димитрова
18.   Ася Веселинова Станишева
19.   Богомила Димитрова Димитрова
20.   Младен Кирилов Балуков
21.   Милчо Димитров Марков
22.   Румен Георгиев Кьосев
23.   Дориана Георгиева Иларионова
24.   Петър Димитров Стоицов
25.   Стоичко Илиев Лазаров
  Резерви:  
1.   Валентина Крумова Георгиева
2.   Ферихан Фикретова Ахмедова
3.   Даниела Цанкова Пенева
4.   Добрин Светославов Добрев
5.   Милена Тодорова Георгиева
6.   Албена Георгиева Рашева
7.   Берхан Назимов Хасанов
8.   Селиме Хюсеинова Азиз
9.   Джейлян Тахирова Ахмедова
10.   Фатме Али Дерели
11.   Снежана Владимирова Георгиева
12.   Анета Иванова Куманова
13.   Петя Иванова Владимирова
14.   Георги Кръстев Николов
15.   Красимира Димитрова Маркова
16.   Радка Колева Кършелова
17.   Илко Стоянов Миладинов
18.   Васил Добрев Василев

 

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                              Светла Димитрова

 

                                                           СЕКРЕТАР:

                                                                                              Мустафа Карадайъ

 

 

МК/ЛТ

 

Всички решения