Начало » Решения » Решение ЕП-№ 36/15.04.2009

Решение № ЕП-36/15.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-36
София, 15.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Пловдивски № 17 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

1. Председател: Димитър Борисов Маринчешки
2. Зам.-председател: Илия Георгиев Иванов
3. Секретар: Айтен Сали Салим
4. Членове: Павел Михайлов Михайлов
5.   Ивайло Георгиев Арнаудов
6.   Ганчо Кръстев Толев
7.   Тихомир Пенов Бойновски
8.   Мартин Сашев Алексиев
9.   Светозар Колев Славчев
10.   Иван Милков Кърчев
11.   Стоян Христов Тинков
12.   Сафет Салимехмед Халибрям
13.   Семиха Юсеин Яшар
14.   Юсеин Хасан Карадон
15.   Зехра Иляз Бекирефенди
16.   Иванка Атанасова Димитрова
17.   Иво Александров Калчев
18.   Теодора Събева Филипова
19.   Атанас Георгиев Атанасов
20.   Даниела Ангелова Керкенекова
21.   Панайот Димитров Петров
22.   Иван Пенчев Тосев
23.   Константин Атанасов Костадинов
24.   Райна Лалова Дончева
25.   Валентина Радкова Хаджиева
  Резерви:  
1.   Диана Александрова Пешева
2.   Лейла Адилова Хаджимакакова
3.   Зелиха Хайрулова Камберова
4.   Христо Йорданов Паунов
5.   Юли Илиев Игнатов
6.   Карамфила Иванова Прахчарова
7.   Валентин Александров Ройнов
8.   Румен Иванов Иванов
9.   Милка Василева Ватева
10.   Нели Генова Делгянска
11.   Катерина Емилова Недялкова- Гърова

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

АА/ЗТ

Всички решения