Начало » Решения » Решение ЕП-№ 35/15.04.2009

Решение № ЕП-35/15.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-35
София, 15.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Пловдив № 16 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

1. Председател: Недялка Иванова Петрова
2. Зам.-председател: Румен Тодоров Исов
3. Секретар: Валентин Чудомиров Найденов
4. Членове: Тодор Иванов Кръстев
5.   Иван Вълчев Чакъров
6.   Нелияна Маринова Константинова
7.   Цеца Пенчева Бресковска
8.   Георги Николов Кърпаров
9.   Анна Борисова Халачева-Сакутова
10.   Мария Антонова Чакърова- Китанова
11.   Красимир Трифонов Трифонов
12.   Тодор Петров Димов
13.   Джанай Девриш Хасан
14.   Венета Николова Лозева
15.   Шукри Халил Хисар
16.   Илиян Дончев Дончев
17.   Евелина Константинова Генкова- Смилянова
18.   Жана Пенчева Георгиева
19.   Мариана Ангелова Станчева
20.   Тони Стойчева Стойчева
21.   Елена Крумова Сиракова
22.   Светлана Иванова Исаева
23.   Иван Борисов Шопов
24.   Соня Василева Ташева
25.   Евелина Русчева Божикова
  Резерви:  
1.   Пенко Василев Василев
2.   Анета Благоева Стоилова
3.   Румяна Иванова Кемалова
4.   Галина Костадинова Мицева
5.   Сийка Димитрова Кишишева
6.   Светлана Стефанова Попова
7.   Димитър Ончев Тилкиян
8.   Катя Кирилова Клисурска
9.   Димитър Иванов Пампулов
10.   Десислава Ангелова Стефанова
11.   Димитър Атанасов Кръстев
12.   Георги Божидаров Игнатов

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

АА/ЛТ

Всички решения