Начало » Решения » Решение ЕП-№ 34/15.04.2009

Решение № ЕП-34/15.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-34
София, 15.04.2009

На основание чл. 25, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 13 и чл. 14 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и Решение № ЕП-12 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Назначава районна избирателна комисия в избирателен район Шумен № 30 в състав от 25 членове, считано от 23 април 2009 г., както следва:

1. Председател: Генчо Ганчев Гатев
2. Зам.-председател: Димитър Стоянов Шарбанов
3. Секретар: Метин Хилмиев Джамбазов
4. Членове: Стефан Ангелов Данчов
5.   Нурай Февзиева Герджикова
6.   Анатоли Желязков Стоянов
7.   Петко Валентинов Димов
8.   Стефан Стефанов Баев
9.   Росица Димитрова Добрева
10.   Ивалина Добромирова Рускова
11.   Николай Иванов Колев
12.   Денис Сабахатин Моллов
13.   Дениз Айнур Джелял
14.   Айше Ахмед Самин
15.   Айнур Идрис Юмер
16.   Сашка Стоянова Борисова
17.   Огнян Димитров Спасов
18.   Борислав Митков Динев
19.   Златко Петров Механджиев
20.   Стефан Георгиев Дюлгеров
21.   Стоян Весков Русев
22.   Христо Петков Чернаев
23.   Емилия Иванова Христова
24.   Добромир Николов Добрев
25.   Тодорка Радева Георгиева
  Резерви:  
1.   Еркан Зия Чобан
2.   Севим Мехмедова Ахмедова
3.   Румен Стоянов Русев
4.   Иванка Йорданова Стамова
5.   Милен Спасов Вълчев

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/ЛТ

Всички решения