Начало » Решения » Решение ЕП-№ 3/04.04.2009

Решение № ЕП-3/04.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-3
София, 04.04.2009

ОТНОСНО: създаване на работни групи на ЦИКЕП и определяне на говорители

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава следните работни групи:

 

1.1. Работна група по регистрация на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за участие в изборите и техните кандидатски листи, на застъпници на кандидатите и на наблюдатели в състав:

Иванка Грозева - Ръководител

Александър Урумов

Алексей Трифонов

Мария Мусорлиева

Меглена Русенова

Михаил Константинов

Орлин Иванов

Ралица Негенцова

Румен Еленски

Сабрие Сапунджиева

Силва Дюкенджиева

 

 

 

1.2. Работна група по състава и дейността на РИК и СИК в състав:

Бисер Троянов - Ръководител

Александър Александров

Александър Андреев

Бойко Грозданов

Елена Маркова

Ерхан Чаушев

Иван Давидов

Камелия Нейкова

Румяна Сидерова

Сабрие Сапунджиева

 

 

1.3. Работна група по Методическите указания в състав:

 

Румяна Сидерова - Ръководител

Александър Андреев

Александър Урумов

Алексей Трифонов

Ася Велкова

Елена Маркова

Иванка Грозева

Камелия Нейкова

Меглена Русенова

Орлин Иванов

Ралица Негенцова

Силва Дюкенджиева

 

 

 

1.4. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания в състав:

 

Александър Александров - Ръководител

Александър Урумов

Алексей Трифонов

Бисер Троянов

Елена Маркова

Иван Давидов

Камелия Нейкова

Мария Мусорлиева

Ралица Негенцова

Румен Еленски

Сабрие Сапунджиева

 

1.5. Работна група по изборните книжа, технически образец на изборна бюлетина, определяне съвместно с Министерския съвет реда и условията за отпечатването на бюлетините в състав

 

Елена Маркова - Ръководител

Александър Петров

Бойко Грозданов

Ерхан Чаушев

Иванка Грозева

Иларион Иларионов

Меглена Русенова

Михаил Константинов

Мустафа Карадайъ

Румяна Сидерова

Силва Дюкенджиева

 

1.6. Изработване на методиката за определяне на резултатите от гласуването, условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването и издаване на бюлетина в състав:

 

Александър Петров - Ръководител

Алексей Трифонов

Бойко Грозданов

Елена Маркова

Иларион Иларионов

Камелия Нейкова

Михаил Константинов

Мустафа Карадайъ

Орлин Иванов

Ралица Негенцова

Сабрие Сапунджиева

 

1.7. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:

 

Мустафа Карадайъ - Ръководител

Александър Андреев

Александър Петров

Бисер Троянов

Елена Маркова

Ерхан Чаушев

Меглена Русенова

Михаил Константинов

Орлин Иванов

 

2. В работните групи могат да участват и други членове на ЦИКЕП.

 

3. Определя за говорители Александър Димов Александров, Бисер Живков Троянов и Ралица Босилкова Негенцова.

 

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

БТ/ЗТ

Всички решения