Начало » Решения » Решение ЕП-№ 26/09.04.2009

Решение № ЕП-26/09.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-26
София, 09.04.2009

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на номерата на бюлетините на партиите, коалициите от партии и на независимите кандидати, регистрирани в ЦИКЕП за участие в изборите на 7 юни 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т.19 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на номерата на бюлетините на партиите, коалициите от партии и независимите кандидати за гласуване в изборите на 7 юни 2009 г.

1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на един от членовете на ЦИКЕП, без плик с името на председателя й. Кутията се обозначава с надпис "ЦИКЕП".

2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа наименованието на партия, коалиция от партии или независим кандидат, регистрирани в ЦИКЕП, както е заявено, че се изписва върху бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: "Партии, коалиции и независими кандидати".

3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИКЕП партии, коалиции от партии и независими кандидати. Кутията се обозначава с надпис: "Номера".

4. Председателят на ЦИКЕП изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИКЕП, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИКЕП двата плика се връщат в първата кутия.

Ако бъде изтеглен плик с името на отсъстващ член на ЦИКЕП, пликът с неговото име не се връща в първата кутия и се изтегля нов плик от същата кутия.

5. Първият, определен чрез жребий член на ЦИКЕП, изтегля от втората кутия плик, съдържащ наименованието на партия, коалиция от партии или независим кандидат.

6. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИКЕП, изтегля от третата кутия плик, съдържащ поредния номер на бюлетината за партията, коалицията от партии или независимия кандидат, определени по т. 5.

7. Процедурата по т.т. 4-6 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИКЕП партии, коалиции от партии и независими кандидати за участие в изборите на 7 юни 2009 г.

Така определените поредни номера на бюлетините за съответните партии, коалиции от партии и независими кандидати са еднакви за цялата страна и за чужбина и се отпечатват върху бюлетините и на  протоколите на СИК и РИК.

8. За резултатите от проведения жребий ЦИКЕП взема решение.

9. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват регистрираните кандидати за членове в Европейския парламент от Република България, представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите на 7 юни 2009 г., представители на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия ще се извърши не по-късно от 16 май 2009 г. (21 дни преди изборния ден) в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, откъм Ларгото, фоайето на зала "Света София". Датата и часът ще бъдат определени с решение на ЦИКЕП, което се оповестява по реда на ЗИЧЕПРБ.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

БТ/ЛТ

Всички решения