Начало » Решения » Решение ЕП-№ 25/09.04.2009

Решение № ЕП-25/09.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-25
София, 09.04.2009

ОТНОСНО: финансирането на предизборната кампания

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 15 във връзка с чл. 76-79 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания се финансира със средства на  партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и чрез дарения от физически лица.

2. Общата сума за финансиране на предизборната кампания на една кандидатска листа не може да надвишава 2 000 000 лв.

3. Средствата за финансиране на кампанията могат да бъдат:

а) лични средства на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България;

б) средства на регистриралите съответните кандидатски листи партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

в) целеви дарения за финансиране на кампанията, като сумата на едно дарение не може да надвишава 10 000 лв. от едно физическо лице.

4. Забранява се финансиране на предизборната кампания със средства от:

а) юридически лица и от еднолични търговци;

б) чуждестранни физически лица;

в) религиозни институции;

г) чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

5. Дарителите представят декларация за произхода на дарените средства.

6. Всички дарения и разходи, свързани с предизборната кампания, на стойност над 5000 лв. се извършват по банков път.

7. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети създават публичен регистър на дарителите на предизборните им кампании.

8. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети представят в Сметната палата в срок до 5 дни след регистрацията им в ЦИКЕП за участие в изборите банкови сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания.

За банкова сметка на коалиция от партии може да се използва банковата сметка на някоя от включените в състава й политически партии.

9. В срок до 7 юли 2009 г. (един месец след приключване на  изборния ден) партиите, коалициите от партии  и инициативните комитети представят в Сметната палата отчети за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително и извлечения от представените преди това пред Сметната палата банкови сметки.

10. Сметната палата извършва фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

АА/ЛТ

Всички решения