Начало » Решения » Решение ЕП-№ 219/02.06.2009

Решение № ЕП-219/02.06.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-219
София, 02.06.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № 435 от 2 юни 2009 г. за регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ".

Към заявленията са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Петя Ставрева Ставрева, включена в листата на коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", 80 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Светослав Христов Малинов, включен в листата на коалиция "СИНЯТА КОАЛИЦИЯ", 173 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

МР/ЗТ

 

Всички решения