Начало » Решения » Решение ЕП-№ 214/01.06.2009

Решение № ЕП-214/01.06.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-214
София, 01.06.2009

ОТНОСНО: жалба от Александър Трифонов Томов – представляващ ПП “Българска социалдемокрация” против нарушение на предизборната кампания по радио- и телевизионни оператори

Постъпила е жалба вх. № 389 от 29.05.2009  г. от Александър Трифонов Томов - представляващ Партия "Българска социалдемокрация", против нарушение на предизборната кампания по радио- и телевизионни оператори.

В жалбата се твърди, че в радио- и телевизионни клипове на ПП "Ред, законност и справедливост" се накърняват правата и доброто име на Александър Трифонов Томов.

Жалбоподателят не сочи конкретно предаване с което е извършено нарушение на предизборната кампания, поради което ЦИКЕП не може да се произнесе за нарушение на кампанията по реда на чл. 75, ал. 1 и 2 от ЗИЧЕПРБ.

В закона е предвиден ред по който всеки кандидат може да поиска право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията, като отправи искане до съответния радио или телевизионен оператор.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 15, във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Александър Трифонов Томов - представляващ ПП "Българска социалдемокрация".

Решението е окончателно.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

АА/ЗТ

Всички решения