Начало » Решения » Решение ЕП-№ 211/01.06.2009

Решение № ЕП-211/01.06.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-211
София, 01.06.2009

ОТНОСНО: жалба от ПП “ГЕРБ” против решение № 20 от 28 май 2009 г. на РИК – Русе

Постъпила е жалба вх. № 405 от 30.05.2009  г. от Пламен Нунев - пълномощник на ПП "ГЕРБ" за област Русе, против решение № 20 от 28 май 2009 г. на РИК - Русе, за нарушение на предизборната кампания.

Жалбата е подадена в срок и е допустима, разгледана по същество е основателна.

Жалбоподателят оспорва решение № 20 от 28 май 2009 г. на РИК - Русе, постановено по жалба на ПП "ГЕРБ" за нарушение на предизборната кампания и иска неговата отмяна като неправилно и незаконосъобразно.

Районната избирателна комисия - Русе е извършила проверка на твърдяното нарушение. При проверката е установено, че агитационни материали на Коалиция за България са поставени на нерегламентирани за целта места.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 15, във връзка с чл. 26, ал. 3 и чл. 64, ал. 3 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ  решение № 20 от 28 май 2009 г. на РИК - Русе.

УКАЗВА на РИК - Русе да предприеме необходимите действия за премахване на поставените на нерегламентирани места агитационни материали.

Решението е окончателно.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

АА/ЗТ

Всички решения