Начало » Решения » Решение ЕП-№ 21/08.04.2009

Решение № ЕП-21/08.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-21
София, 08.04.2009

ОТНОСНО: условията и реда за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 17 и т. 18 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Приема условия и ред за възлагане чрез конкурс за компютърна обработка в РИК и ЦИКЕП и издаване на Бюлетин на ЦИКЕП с технически носител за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

2. Обявява конкурс за компютърна обработка в РИК и ЦИКЕП и издаване на Бюлетин на ЦИКЕП с технически носител за резултатите от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

МК/ЛТ

Всички решения