Начало » Решения » Решение ЕП-№ 207/01.06.2009

Решение № ЕП-207/01.06.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-207
София, 01.06.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № 407 от 31 май 2009 г. за регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ.
Към заявленията са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.
Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.
На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Ивайло Георгиев Калфин, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 489 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.
2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Илияна Малинова Йотова, включена в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 488 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 2 от това решение.
3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Кристиан Иванов Вигенин, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 488 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 3 от това решение.
4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Евгени Захариев Кирилов, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 488 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 4 от това решение.
5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Маруся Иванова Любчева, включена в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 5 от това решение.
6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Румян Сергеев Русинов, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 601 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 6 от това решение.
7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Андрей Лазаров Пантев, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 7 от това решение.
8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Деница Златкова Златева, включена в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 8 от това решение.
9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Наталия Стоянова Стоянова, включена в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 9 от това решение.
10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Драгош Богданов Методиев, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 10 от това решение.
11. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Елка Николаева Тодорова, включена в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 11 от това решение.
12. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Петър Стефанов Филипов, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 12 от това решение.
13. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Жасмина Желязкова Мирчева, включена в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 13 от това решение.
14. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Ангел Георгиев Иванов, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 14 от това решение.
15. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Никола Юриев Мартинов, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 15 от това решение.
16. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Калоян Драгомиров Паргов, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 16 от това решение.
17. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Ерик Валентинов Рангелов, включен в листата на КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ, 487 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 17 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Светла Димитрова

СЕКРЕТАР:
Мустафа Карадайъ

 

ААН/ЗТ

 

 

Всички решения