Начало » Решения » Решение ЕП-№ 206/30.05.2009

Решение № ЕП-206/30.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-206
София, 30.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са дванадесет заявления с вх. № 401 от 30 май 2009 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "ЛИДЕР",.

Към всяко от заявленията са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Христо Дянков Михов, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Емил Илиев Кошлуков, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

 

 

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Красен Кирилов Кралев, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Бисер Добрев Балинов, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Мирослав Петров Севлиевски, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 422 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Алина Добромирова Добрева, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Веселина Иванова Делчева-Борисова, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Кънчо Янев Филипов, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Климент Минев Найденов, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Александър Цоков Желязков, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

11. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Алеко Константинов Кюркчиев, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

12. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Свилен Богданов Габровски, включен в листата на ПП "ЛИДЕР", 1420 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/МБ

 

Всички решения