Начало » Решения » Решение ЕП-№ 205/30.05.2009

Решение № ЕП-205/30.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-205
София, 30.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления вх. № 397 и 398 от 30 май 2009 г. от Николай Аврамов Свинаров, Атанас Димитров Щерев и Веселин Веселинов Николов - кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от листата на ПП "Българска нова демокрация", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като техни застъпници общо 724 лица съгласно приложни списъци на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение           № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Николай Аврамов Свинаров, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 578 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Атанас Димитров Щерев, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 63 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Веселин Веселинов Николов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 83 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

                                           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Мустафа Карадайъ

 

 

АТ/МБ

 

Всички решения