Начало » Решения » Решение ЕП-№ 204/30.05.2009

Решение № ЕП-204/30.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-204
София, 30.05.2009

ОТНОСНО: жалба от български граждани, живеещи в Ротердам, Холандия, и български граждани, живеещи в Гент, Белгия, имащи право на глас в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпила са жалби, вх. № 323 и № 323а от 24.05.2009  г., от български граждани, живеещи в Ротердам, Холандия, и български граждани, живеещи в Гент, Белгия, имащи право на глас в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

В жалбите се твърди, че са изпълнени изискванията на Решение № ЕП-20 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП и на чл. 46, ал. 8, 9, 10 и 11 от ЗИЧЕПРБ, но въпреки това не са разкрити секции за гласуване на български граждани в градовете Ротердам, Холандия, и Гент, Белгия.

Видно от подадените жалби и от допълнително събраните доказателства, че към датата на изтичане на срока за подаване на заявленията за разкриване на секции - 17 май 2009 г., подадените заявления надвишават изискуемите от закона 100 броя.

Предвид горното Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България счита, че подадените жалби са допустими и основателни и следва да бъдат уважени.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от република България

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България:

1. В Холандия да бъде разкрита избирателна секция за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. в гр. Ротердам.

2. В Белгия да бъде разкрита секция за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. в гр. Гент.

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

СС/ЛТ

Всички решения