Начало » Решения » Решение ЕП-№ 200/29.05.2009

Решение № ЕП-200/29.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-200
София, 29.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Перник

Постъпило е предложение вх. № 382 от 29 май 2009 г. от областния управител на област Перник, с което се предлага членът на РИК - Перник, Кристина Стефанова Георгиева от квотата на ПП "НДСВ" да бъде освободена, като на нейно място бъде назначен за член на РИК - Перник, Мартин Мариов Жлябинков от същата политическа сила. Към предложението е приложена молба от Кристина Стефанова Георгиева за освобождаването й като член на РИК - Перник.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Перник, Кристина Стефанова Георгиева и анулира удостоверение № 13 от 17 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Перник, Мартин Мариов Жлябинков, и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Перник.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

МР/ЛТ

 

Всички решения