Начало » Решения » Решение ЕП-№ 2/04.04.2009

Решение № ЕП-2/04.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-2
София, 04.04.2009

ОТНОСНО: съобщаване на решенията на ЦИКЕП и обнародването им

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 3, 16 и 24 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. Възлага на Българската телеграфна агенция публикуването на решенията на Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП).

Съобщаването на пълния текст на решенията на ЦИКЕП се извършва чрез публикуването им в електронния бюлетин на БТА за решения на ЦИКЕП.

2. Сроковете за обжалване на решенията на ЦИКЕП започват да текат от публикуването им в електронния бюлетин на БТА.

3. Решенията на ЦИКЕП се публикуват и в интернет страницата й.

4. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България обнародва в "Държавен вестник" решенията, подлежащи на обнародване според Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                   Мустафа Карадайъ

БТ/МБ

Всички решения