Начало » Решения » Решение ЕП-№ 197/28.05.2009

Решение № ЕП-197/28.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-197
София, 28.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № 375 от 28 май 2009 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "Национално движение за стабилност и възход".

Към всяко от заявленията са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Меглена Щилиянова Кунева, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 2762 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Антония Стефанова Първанова, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 1218 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Станимир Янков Илчев, включен в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 897 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Биляна Илиева Раева, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 935 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Даниела Кирилова Русева, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 35 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Людмила Милкова Иванова, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 134 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Георги Благов Денков, включен в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 32 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Десислава Петрова Добрева, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 365 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Пенка Николова Ненкова, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 80 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Галина Стефанова Райчева, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 110 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

11. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Иво Стоянов Чифлички, включен в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 98 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

12. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Красимира Костадинова Тагарева, включена в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 165 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

13. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Любомир Тодоров Георгиев, включен в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 105 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

14. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Светлозар Благоев Дойчев, включен в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 103 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

15. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Красимир Вутев Катев, включен в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 216 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

16. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Соломан Исак Паси, включен в листата на ПП "Национално движение за стабилност и възход", 535 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

 

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

МР/ЛТ

 

Всички решения