Начало » Решения » Решение ЕП-№ 196/28.05.2009

Решение № ЕП-196/28.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-196
София, 28.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление вх. № 373 от 28 май 2009 г. от Пламен Александров Панайотов, Сава Огнянов Георгиев, Виолета Милчева Йотова, Гани Тредафилов Стамов, Лидия Сантова Шулева, Николай Аврамов Свинаров, Петя Илиева Гегова, Борислав Любенов Великов, Радина Димова Маринчева и Атанас Димитров Щерев - кандидати за членове на Европейския парламент от Република България от листата на ПП "Българска нова демокрация", с което се заявява писмено искане да бъдат регистрирани като техни застъпници общо 774 лица съгласно приложен списък на хартиен и магнитен носител. Посочени са трите имена и ЕГН на заявените лица като застъпници.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение           № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Пламен Александров Панайотов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 72 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Виолета Милчева Йотова, включена в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 302 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Гани Трендафилов Стамов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 4 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Лидия Сантова Шулева, включена в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 38 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Николай Аврамов Свинаров, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 15 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Петя Илиева Гегова, включена в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 33 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Борислав Любенов Великов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 210 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

8. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Радина Димова Маринчева, включена в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 92 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

9. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Атанас Димитров Щерев, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 6 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

10. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Сава Огнянов Георгиев, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 2 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

                                           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                                                          Мустафа Карадайъ

 

 

АТ/МБ

 

 

Всички решения