Начало » Решения » Решение ЕП-№ 192/27.05.2009

Решение № ЕП-192/27.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-192
София, 27.05.2009

ОТНОСНО: разрешаване на “Агенция Скала” ЕООД за провеждане на социологически проучвания от типа “Exit Poll”, в деня на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 348 от 26 май 2009 г. от управляващия и представляващ "Агенция Скала" ЕООД  Цветозар Томов Томов за издаване на разрешение за провеждане на социологически проучвания от типа "Exit Poll", в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г .

 Към заявлението са приложени: копие от удостоверение за актуално състояние от 19 май 2009 г., издадено от СГС - ФО, по ф.д. № 2879/2002 г.; методика за извършване на социологически проучвания; образец от отличителния знак на анкетьорите; кратка презентация на агенцията.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № ЕП-18 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Разрешава на "Агенция Скала" ЕООД да провежда социологически проучвания от типа "Exit Poll", в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г .

До 2 юни 2009 г. "Агенция Скала" ЕООД да представи в ЦИКЕП списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 5 юни 2009 г. "Агенция Скала" ЕООД да представи в РИК заверен от ЦИКЕП списък с анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

РН/МБ

 

 

Всички решения