Начало » Решения » Решение ЕП-№ 191/27.05.2009

Решение № ЕП-191/27.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-191
София, 27.05.2009

ОТНОСНО: жалба от Кънчо Филипов, представляващ ПП “ЛИДЕР”, срещу решение № 21 от 25 май 2009 г. на РИК – София № 24

Постъпила е жалба от Кънчо Филипов - представляващ ПП "ЛИДЕР", с вх. № 354 от 27.05.2009 г. В жалбата се твърди, че решение № 21 от 25 май 2009 г. на РИК - София № 24, е неправилно, незаконосъобразно и противоречи на действителната фактическа обстановка, поради което моли да бъде отменено.

Жалбата е допустима и подадена в срок. Обжалваното решение на РИК - София № 24, е от протокол № 8 от 25.05.2009 г. Спазен е тридневният срок за обжалване.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна, тъй като от представените към жалбата доказателства - изрезка от вестник и сканиран част от плакат или билборд (формат А4), не става ясно еднозначно дали са изпълнени условията на чл. 64, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал.1, т. 15 във връзка с чл. 64, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ на  жалбата на Кънчо Филипов, представляващ ПП "ЛИДЕР", срещу решение № 21 от протокол № 8 от 25.05.2009 г. на РИК - София № 25, като неоснователна..

ОСТАВЯ в сила решение № 21 от протокол № 8 от 25.05.2009 г. РИК - София № 24.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

ЕМ/ЛТ

Всички решения