Начало » Решения » Решение ЕП-№ 188/26.05.2009

Решение № ЕП-188/26.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-188
София, 26.05.2009

ОТНОСНО: жалба от Кънчо Филипов, представляващ ПП “ЛИДЕР”, срещу решение № 26 от 20 май 2009 г. на РИК - Бургас

Постъпила е жалба от Кънчо Филипов - представляващ ПП "ЛИДЕР", с вх. № 329 от 25.05.2009 г. В жалбата се твърди, че решение № 26 от 20 май 2009 г. на РИК - Бургас, е неправилно, незаконосъобразно и противоречи на действителната фактическа обстановка, поради което моли да бъде отменено.

Жалбата е просрочена. Обжалваното решение е обявено от РИК - Бургас, на 21 май 2009 г., 9,30 ч. Тридневният срок за обжалването му е изтекъл на 24 май 2009 г.  9,30 ч., а жалбата е подадена в ЦИКЕП на 25 май 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 15, чл. 25, ал. 3 във връзка с чл. 64, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кънчо Филипов, представляващ ПП "ЛИДЕР", срещу решение № 26 от 20 май 2009 г. на РИК - Бургас, като просрочена.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

СД/ЛТ

Всички решения