Начало » Решения » Решение ЕП-№ 186/26.05.2009

Решение № ЕП-186/26.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-186
София, 26.05.2009

ОТНОСНО: жалба от централното ръководство на партия “Българска социалдемокрация” за нарушение на предизборната кампания

Постъпила е жалба с вх. № 333 от 25 май 2009 г. относно нарушение на предизборната кампания в предизборен видеоклип на партия "Ред, законност и справедливост", който накърнявал добрите нрави, честта и доброто име на кандидата за член на Европейския парламент от листата на партия "Българска социалдемокрация" Александър Трифонов Томов.

Жалбата е недопустима, тъй като в нея не е посочено в коя електронна медия и кога е излъчен клипът, както и в какво се изразява накърняването на добрите нрави, честта и доброто име на кандидата за член на Европейския парламент Александър Трифонов Томов.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 15 от ЗИЧЕПРБ Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на централното ръководство на партия "Българска социалдемокрация", представлявано от Александър Томов, за нарушение на предизборната кампания.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

РН/ЛТ

Всички решения