Начало » Решения » Решение ЕП-№ 185/26.05.2009

Решение № ЕП-185/26.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-185
София, 26.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № 340 от 26 май 2009 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "Българска нова демокрация" (БНД).

Към всяко от заявленията са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Христо Савчев Христов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 29 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Пламен Александров Панайотов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 208 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Веселин Веселинов Николов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 17 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

4. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Борислав Любенов Великов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 198 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

5. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Атанас Димитров Щерев, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 79 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

6. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Сава Огнянов Георгиев, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 134 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

7. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Гани Трендафилов Стамов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация" (БНД), 5 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

 

БГ/ЛТ

Всички решения