Начало » Решения » Решение ЕП-№ 184/26.05.2009

Решение № ЕП-184/26.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-184
София, 26.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № 344 от 26 май 2009 г. за регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "Ред, законност и справедливост".

Към заявлението са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Александър Димитров Димитров, включен в листата на ПП "Ред, законност и справедливост", 120 лица по приложен към заявлението списък.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

АВ/МБ

Всички решения