Начало » Решения » Решение ЕП-№ 180/22.05.2009

Решение № ЕП-180/22.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-180
София, 22.05.2009

ОТНОСНО: отказ за промяна в кандидатска листа на партия “Българска социалдемокрация”

Постъпило е заявление от 22 май 2009 г. във входящия регистър на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на  7 юни 2009 г. от Александър Трифонов Томов, представляващ ПП "Българска социалдемокрация".

Към заявлението са приложени: предложение от представляващия партията за замяна на кандидата под № 5 в листата, молба от Димитър Александров Митев - кандидат за член на партията под № 5 в листата, декларация  от Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за включване под № 5 в листата (Приложение № 34 от изборните книжа), заявление от Ивайло Дражев Атанасов (Приложение № 31 от изборните книжа), както и пълномощно, с което председателят на партията упълномощава Силвия Чернева Георгиева да представлява партията пред ЦИКЕП.

Към документите не са приложени доказателства, че Димитър Александров Митев е изпаднал в трайна невъзможност да участва в изборите.

Поради горното и на основание чл. 55, ал. 3, чл. 25, ал. 1, т. 8 и ал. 4 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-11 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

ОТКАЗВА да замени поставения под № 5 в листата на ПП "Българска социалдемокрация" кандидат Димитър Александров Митев с Ивайло Дражев Атанасов.

Решението може да се обжалва в срок от 24 часа от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

МК/ЛТ

Всички решения