Начало » Решения » Решение ЕП-№ 179/22.05.2009

Решение № ЕП-179/22.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-179
София, 22.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление с вх. № 317 от 22 май 2009 г. за регистрация на застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "АТАКА".

Към заявлението са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Димитър Кинов Стоянов, включен в листата на ПП "АТАКА", 1722 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

РН/ЗТ

Всички решения