Начало » Решения » Решение ЕП-№ 176/20.05.2009

Решение № ЕП-176/20.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-176
София, 20.05.2009

ОТНОСНО: жалба от ПП “ГЕРБ” против решение № 7 от 12 май 2009 г. на РИК – Плевен

Постъпила е жалба вх. № 296 от 20.05.2009  г. от областния ръководител на ПП "ГЕРБ" - Плевен, против решение № 7 от 12 май 2009 г. на РИК - Плевен, за назначаване съставите на секционни избирателни комисии  в община Гулянци.

В жалбата се изразява несъгласие с решението на РИК - Плевен, заради намаляване на общия брой на представителите на партия "ГЕРБ" в съставите на секционните избирателни комисии в община Гулянци от 8 на 7, както и за разпределението на ръководствата на СИК.

Жалбата е подадена в срок и разгледана по същество е неоснователна.

На проведените на 28 април 2009 г. консултации при кмета на община Гулянци ПП "ГЕРБ" е получила 8 места в СИК, от които двама председатели, двама заместник-председатели, двама секретари и двама членове. С атакуваното решение РИК - Плевен, е предоставила на ПП "Движение за права и свободи" двете председателски места, които в предложението на кмета са посочени за ПП "ГЕРБ".

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България намира, че ПП "ГЕРБ" има осем представители, включени в съставите на СИК в община Гулянци и в тази част жалбата е неоснователна. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Гулянци е запазено съотношението между политическите партии и коалиции, представени в ЦИКЕП, поради което решението на РИК - Плевен, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 7 от 12 май 2009 г. на РИК - Плевен, с което са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община Гулянци, област Плевен.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

БТ/ЛТ

 

Всички решения