Начало » Решения » Решение ЕП-№ 175/20.05.2009

Решение № ЕП-175/20.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-175
София, 20.05.2009

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпили са заявления с вх. № 292, 293 и 294 от 20.05.2009 г. за регистрация на застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България от кандидатската листа на политическа партия "Българска нова демокрация".

Към всяко от заявленията са приложени списъци с имената на лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България.

Спазени са изискванията на чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 9 и чл. 57 от ЗИЧЕПРБ и Решение №   ЕП-22 от 8 април 2009 г. на ЦИКЕП Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Веселин Веселинов Николов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация", 16 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 1 от това решение.

2. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Владимир Михайлов Дончев, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация", 10 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 2 от това решение.

3. РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидата за член на Европейския парламент от Република България Борислав Любенов Великов, включен в листата на ПП "Българска нова демокрация", 135 лица по приложен към заявлението списък - приложение № 3 от това решение.

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

МР/ЗТ

 

Всички решения