Начало » Решения » Решение ЕП-№ 173/19.05.2009

Решение № ЕП-173/19.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-173
София, 19.05.2009

ОТНОСНО: разрешаване на МБМД КОНСУЛТИНГ ЕООД провеждане на социологически проучвания – паралелно и “Exit Poll”, в деня на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление вх. № 288 от 19 май 2009 г. от управляващия и представляващ МБМД КОНСУЛТИНГ ЕООД Мирослава Радева за издаване на разрешение за провеждане на социологически проучвания - паралелно и "Exit Poll", в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г .

 Към заявлението са приложени: копие от удостоверение за актуално състояние от 23 април 2009 г., издадено от СГС - ФО, по ф.д. № 11273/2000 г.; копие от съдебното решение за регистрация по същото фирмено дело; инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден в запечатан непрозрачен плик; образец от отличителния знак на анкетьорите; кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 21 и чл. 65 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и Решение № ЕП-18 от 8 април 2009 г. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

Разрешава на МБМД КОНСУЛТИНГ ЕООД да провежда социологически проучвания - паралелно и "Exit Poll", в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г .

До 2 юни 2009 г. МБМД КОНСУЛТИНГ ЕООД да представи в ЦИКЕП списък на анкетьорите по секции за цялата страна и списък на секциите, пред които ще се осъществява анкетирането.

До 5 юни 2009 г. МБМД КОНСУЛТИНГ ЕООД да представи в РИК заверен от ЦИКЕП списък с анкетьорите по секции на територията на РИК и образец на отличителния знак на анкетьорите.

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

СС/ЗТ

Всички решения