Начало » Решения » Решение ЕП-№ 172/18.05.2009

Решение № ЕП-172/18.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-172
София, 18.05.2009

ОТНОСНО: обжалване на решение № 6/07.05.2009 г. на РИК - Кърджали за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в община Джебел, област Кърджали

Постъпила е преписка вх.№ 271/16.05.2009 г. от РИК - Кърджали, във връзка с жалба-възражение от Цвета Караянчева - областен координатор на ПП ГЕРБ - Кърджали против решение № 6/07.05.2009 г. на РИК - Кърджали за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в община Джебел, област Кърджали. Към преписката са приложени заверени копия на: обжалваното решение; списък с поименния състав на членовете на секционните избирателни комисии; протокол № 1 от 23.04.2009 г. от проведени при кмета на община Джебел консултации съгласно чл. 15 от ЗИЧЕПРБ; покана за насрочените консултации, публикувана във в. "Арда нюз", бр. 71 от 22.04.2009 г.; протокол №3 от 07.05.2009 г. от заседание  на РИК -Кърджали и становище на РИК - Кърджали по жалбата.

В жалбата се сочи, че РИК е назначила съставите на секционните избирателни комисии в община Джебел без да съобрази процентното разпределение на членовете в ЦИКЕП и РИКЕП и е приела постигнатото споразумение между присъствалите на консултациите при кмета представители на политическите сили.

В поименния списък за съставите на секционните избирателни комисии в община Джебел, съгласно решение № 6 от 07.05.2009 г. на РИК  - Кърджали е посочена и политическата сила, която е предложила конкретните лица. Оттам е видно, че в секционните избирателни комисии в община Джебел не са назначени представители на ПП ГЕРБ,  ПП "Атака" и ПП "ДСБ". Съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ при определяне състава и ръководствата на СИК в рамките на избирателния район се запазва съотношението между политическите партии и коалиции, представени в ЦИКЕП. Представители в СИК в рамките на избирателния район имат парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент. В т. 9 на Решение № ЕП-13 от 7 април 2009 г. ЦИКЕП е  посочила процентното съотношение на партиите и коалициите, които следва да имат представители в секционните избирателни комисии.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗИЧЕПРБ, Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ  решение № 6/07.05.2009 г. на РИК - Кърджали за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в община Джебел, област Кърджали.

            УКАЗВА на РИК - Кърджали при определяне на съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Джебел да съобрази процентното съотношение на политическите партии и коалиции, които имат право на представители в СИК на територията на избирателния район, както следва:  КБ - 36%; ДПС - 20%; НДСВ - 16%; ОДС - 8%; Атака-  8%; ДСБ - 4%; Напред - 4% и ГЕРБ - 4%.

Задължава РИК - Кърджали да изиска поименни предложения от посочените по-горе политически партии и коалиции за съставите и ръководствата на секционните избирателни комисии в община Джебел, област Кърджали.

            Копие от решението да се изпрати на РИК- Кърджали.

           

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Светла Димитрова

 

                                            СЕКРЕТАР:

                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 КН/ЛТ

Всички решения