Начало » Решения » Решение ЕП-№ 171/18.05.2009

Решение № ЕП-171/18.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-171
София, 18.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-157 от 15 май 2009 г.

Допусната е очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-157 от 15 май 2009 г. на ЦИКЕП във фамилното име на Милена Людмилова Василева-Кузманова, регистрирана под № 15 в кандидатската листа на коалиция "НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна Народна Партия", за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г .

На основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-157 от 15 април 2009 г. на ЦИКЕП, като фамилното име на регистрирания кандидат за член на Европейския парламент от Република България, предложен от листата на коалиция "НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна Народна Партия" Милена Людмилова Василева да се чете "Милена Людмилова Василева-Кузманова".

Анулира удостоверение №  15 от 15 май 2009 г. и издава ново удостоверение на регистрирания кандидат.

 Копие от решението да се изпрати на коалиция "НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна Народна Партия".

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

БГ/ЛТ

Всички решения