Начало » Решения » Решение ЕП-№ 170/18.05.2009

Решение № ЕП-170/18.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-170
София, 18.05.2009

ОТНОСНО: жалба от ПП “Национално движение за стабилност и възход” против решение № 2 от 12.05.2009 г. на РИК – Шумен

Постъпила е жалба вх. № 270 от 16.05.2009  г. от областния координатор на ПП "НДСВ" - Шумен, против решение № 2 от 12.05.2009 г. на РИК - Шумен, в частта за назначаване съставите на секционни избирателни комисии  в община Хитрино.

В жалбата се изразява несъгласие с решението на РИК - Шумен, в което отсъстват представители на партия "НДСВ" в съставите на секционните избирателни комисии в община Хитрино. Предлага се 16 процента от общия брой на членовете на СИК да бъдат предоставени на партията, включително председатели, заместник-председатели и секретари.

Жалбата е подадена в срок и разгледана по същество е частично основателна.

На 27 април 2009 г. кметът на община Хитрино е провел консултации за изготвяне предложение за съставите на СИК в общината за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г. За насроченото заседание е поканил парламентарно представените партии и коалиции на територията на общината. Представителят на ПП "НДСВ" е подписал поканата на 21 април 2009 г., но не е присъствал на консултациите при кмета.

В хода на консултациите присъстващите представители на парламентарно представените партии и коалиции в общината се споразумели за квотното разпределение по секционни избирателни комисии, включително за председатели, заместник-председатели и секретари. На партия "НДСВ" са били предоставени 25 места в общо 20 СИК, като от тях : 10 заместник-председатели и 10 секретари. В предложението на кмета на община Хитрино до РИК - Шумен, местата за представителите на партия "НДСВ" не са заети от други политически партии и коалиции.

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България намира, че обжалваното решение № 2 от 12 май 2009 г. на РИК - Шумен, следва да бъде отменено частично. Предоставените на ПП "НДСВ" места в предложението на кмета на община Хитрино и в решението на РИК - Шумен, следва да бъдат заети от лицата, посочени в предложението на областния координатор на ПП "НДСВ" - Шумен, а назначените на тяхно място лица следва да бъдат освободени.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 1 и 12 във връзка с чл. 16, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2 от 12 май 2009 г. на РИК - Шумен, в частта му за назначаване на лица на мястото на парламентарно представената партия "НДСВ" в съставите на секционните избирателни комисии в община Хитрино, област Шумен.

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 001 с. Байково, община Хитрино, като секретар Салиха Реджеб Селиман.

НАЗНАЧАВА в СИК № 001 с. Байково, община Хитрино, за секретар Петър Николов Савков,

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 002 с. Близнаци, община Хитрино, като секретар Вилдан Лютфи Хасан.

НАЗНАЧАВА в СИК № 002 с. Близнаци, община Хитрино, за секретар Тодор Цонев Тодоров, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 003 с. Висока поляна, община Хитрино, като секретар Ердинч Галиб Исмаил.

НАЗНАЧАВА в СИК № 003 с. Висока поляна, община Хитрино, за секретар Веселин Михайлов Терзийски, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 004 с. Върбак, община Хитрино, като заместник-председател Наим Себаедин Наим.

НАЗНАЧАВА в СИК № 004 с. Върбак, община Хитрино, за заместник-председател Кирил Кръстев Иванов, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 005 с. Хитрино, община Хитрино, като заместник-председател Нури Нуридин Мехмед.

НАЗНАЧАВА в СИК № 005 с. Хитрино, община Хитрино, за заместник председател Цветанка Георгиева Найденова, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 006 с. Длъжно, община Хитрино, като заместник-председател Гюнай Хюсеин Юсуф.

НАЗНАЧАВА в СИК № 006 с. Длъжно, община Хитрино, за заместник-председател Йордан Ангелов Стефанов, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 007 с. Добри Войниково, община Хитрино, като секретар Бедрия Сюлейман Али.

НАЗНАЧАВА в СИК № 007 с. Добри Войниково, община Хитрино, за секретар Владко Димов Гочев, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 008 с. Единаковци, община Хитрино, като заместник-председател Хасан Юзеир Мехмедали.

НАЗНАЧАВА в СИК № 008 с. Единаковци, община Хитрино, за заместник-председател Георги Желев Георгиев, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 009 с. Живково, община Хитрино, като секретар Фатме Якуб Ибрям.

НАЗНАЧАВА в СИК № 009 с. Живково, община Хитрино, за секретар Надежда Славеева Йорданова, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 009 с. Живково, община Хитрино, като член Шенгюл Мехмед Ибрям.

НАЗНАЧАВА в СИК № 009 с. Живково, община Хитрино, за член Йордан Иванов Йорданов, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 010 с. Звегор, община Хитрино, като заместник-председател Бейназия Хасан Адем.

НАЗНАЧАВА в СИК № 010 с. Звегор, община Хитрино, за заместник-председател Марийка Василева Стефанова, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 011 с. Иглика, община Хитрино, като заместник-председател Фатме Галиб Хасан.

НАЗНАЧАВА в СИК № 011 с. Иглика, община Хитрино, за заместник-председатаел Жулиян Димов Жеков, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 012 с. Калино, община Хитрино, като заместник-председател Вилдан Ибрям Хюсеин.

НАЗНАЧАВА в СИК № 012 с. Калино, община Хитрино, за заместник-председател Свилен Драганов Атанасов, ЕГН ОСВОБОЖДАВА от СИК № 013 с. Каменяк, община Хитрино, като секретар Салим Садула Хасан.

НАЗНАЧАВА в СИК № 013 с. Каменяк, община Хитрино, за секретар Найден Любенов Найденов, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 013 с. Каменяк, община Хитрино, като член Назиф Мустафа Реджеб.

НАЗНАЧАВА в СИК № 013 с. Каменяк, община Хитрино, за член Любен Найденов Ангелов, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 014 с. Тимарево, община Хитрино, като заместник-председател Фатме Мехмед Хасан.

НАЗНАЧАВА в СИК № 014 с. Тимарево, община Хитрино, за заместник-председател Росен Йорданов Ангелов, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 014 с. Тимарево, община Хитрино, като Хамид Хюсмен Хамид.

НАЗНАЧАВА в СИК № 014 с. Тимарево, община Хитрино, за член Румен Петров Желев, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 015 с. Развигорово, община Хитрино, като секретар Нурджан Фаиков Мустафов.

НАЗНАЧАВА в СИК № 015 с. Развигорово, община Хитрино, за секретар Димитър Дочев Цонев, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 016 с. Сливак, община Хитрино, като секретар Нурай Екрем Руфи.

НАЗНАЧАВА в СИК № 016 с. Сливак, община Хитрино, за секретар Павлина Стойлова Ставрева, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 018 с. Студеница, община Хитрино, като секретар Истигбал Ибрям Хасан.

НАЗНАЧАВА в СИК № 018 с. Студеница, община Хитрино, за секретар Пенка Мирчева Борисова, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 019 с. Тервел, община Хитрино, като секретар Риза Сали Мустафа.

НАЗНАЧАВА в СИК № 019 с. Тервел, община Хитрино, за секретар Жечко Желязов Салабашев, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 020 с. Трем, община Хитрино, като заместник-председател Сали Юсуф Етем.

НАЗНАЧАВА в СИК № 020 с. Трем, община Хитрино, за заместник-председател Венка Митова Николова, ЕГН

ОСВОБОЖДАВА от СИК № 021 с. Черна, община Хитрино, като заместник-председател Сибел Хабил Ибрахим.

НАЗНАЧАВА в СИК № 021 с. Черна, община Хитрино, за заместник-председател Петър Василев Хараланов, ЕГН

 

УКАЗВА на РИК - Шумен, да издаде удостоверения на назначените заместник-председатели, секретари и членове в секционните избирателни комисии в община Хитрино.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                               Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

 

 

 

БТ/ЛТ

Всички решения