Начало » Решения » Решение ЕП-№ 166/16.05.2009

Решение № ЕП-166/16.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-166
София, 16.05.2009

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-152 от 15 май 2009 г.

Допусната е очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-152 от 15 май 2009 г. на ЦИКЕП в собственото име на Красен Кирилов Кралев, регистриран под № 15 в кандидатската листа на партия "ЛИДЕР" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г .

На основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № ЕП-152 от 15 април 2009 г. на ЦИКЕП, като собственото име на регистрирания кандидат за член на Европейския парламент от Република България, предложен от листата на партия "ЛИДЕР" Красин Кирилов Кралев, да се чете Красен Кирилов Кралев.

 Копие от решението да се изпрати на политическа партия "ЛИДЕР".

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

БТ/ЗТ

 

Всички решения