Начало » Решения » Решение ЕП-№ 165/16.05.2009

Решение № ЕП-165/16.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-165
София, 16.05.2009

ОТНОСНО: замяна на член на РИК – Варна

Постъпило е писмо вх. № 269 от 15 май 2009 г., придружено с предложение от областния и общински ръководител на ГЕРБ - Варна, и молба за освобождаване от Людмила Николаева Колева - член на РИК.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Варна, Людмила Николаева Колева, и анулира удостоверение № 24 от 17 април 2009 г.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Варна от резервите, Николай Георгиев Няголов, ЕГН , и издава ново удостоверение.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК -  Варна.

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Светла Димитрова

 

                                             СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/ЗТ

Всички решения