Начало » Решения » Решение ЕП-№ 163/15.05.2009

Решение № ЕП-163/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-163
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатската листа на инициативния комитет за издигане на независимия кандидат Чавдар Иванов Николов за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение, заведено под № 2 на 13.05.2009 г., в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., за регистрация на кандидатската листа на инициативния комитет за издигане на Чавдар Иванов Николов, ЕГН **********, за независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, подписано от всички членове на инициативния комитет.

Към предложението са приложени: заявление от кандидата  Чавдар Иванов, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет (Приложение № 33 от изборните книжа), декларация от кандидата, че няма гражданство в държава извън Европейския съюз и е живял постоянно, най-малко през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 34 от изборните книжа); списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на 11 464 избиратели и допълнително представен списък с подписите на още 4493 избиратели.  

Налице са изискванията на чл. 50, ал.1, 2 и 4 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-11 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на кандидатската листа на инициативния комитет за издигане на независимия кандидат Чавдар Иванов Николов за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

1. РЕГИСТРИРА Чавдар Иванов Николов,  ЕГН **********, като независим кандидат, издигнат от  инициативен комитет, за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

2. ИЗДАВА удостоверение за регистрация на независимия кандидат Чавдар Иванов Николов (Приложение № 38 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                    Светла Димитрова

 

                                 СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

 

БТ/ЗТ

 

Всички решения