Начало » Решения » Решение ЕП-№ 162/15.05.2009

Решение № ЕП-162/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-162
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Чавдар Иванов Николов за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е заявление за регистрация на инициативен комитет, заведено под № 14 на 11 май 2009 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г. за издигане на Чавдар Иванов Николов, ЕГН ********** за независим кандидат, в състав: Божидар Здравков Митев, Григор Петров Велев, Дончо Байчев Пейчев, Емил Ангелов Александров, Здравка Владимирова Кръстева, Костадин Георгиев Костадинов, Лъчезар Тенев Шиков, Мария Стойчева Стойчева, Николай Георгиев Камов и Славчо Лъчезаров Георгиев

Към заявлението са приложени: решение от 24 април 2007 г. за създаване на инициативен комитет за издигане на Чавдар Иванов Николов като независим кандидат за участие в изборите за членове от Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009; нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет - 10 броя и  вносна бележка № CS ********** от 13 май 2009 г. на БНБ, за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 15 000 лв.

Налице са изискванията на чл. 50, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ и Решение № ЕП-10 от 7 април 2009 г. на ЦИКЕП за регистрация на инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Чавдар Иванов Николов за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 7 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р  Е  Ш  И:

1. РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на независимия кандидат Чавдар Иванов Николов, ЕГН ********** за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и го вписва в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г. в състав:

 

1. БОЖИДАР ЗДРАВКОВ МИТЕВ
2. ГРИГОР ПЕТРОВ ВЕЛЕВ
3. ДОНЧО БАЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ
4. ЕМИЛ АНГЕЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
5. ЗДРАВКА ВЛАДИМИРОВА КРЪСТЕВА
6. КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ
7. ЛЪЧЕЗАР ТЕНЕВ ШИКОВ
8. МАРИЯ СТОЙЧЕВА СТОЙЧЕВА
9. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАМОВ,
10. СЛАВЧО ЛЪЧЕЗАРОВ ГЕОРГИЕВ.

 

ИЗДАВА удостоверение за регистрация на инициативния комитет (Приложение № 26 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                      Светла Димитрова

 

                                  СЕКРЕТАР:

                                                                                    Мустафа Карадайъ

 

 

 

БТ/ЗТ

Всички решения