Начало » Решения » Решение ЕП-№ 159/15.05.2009

Решение № ЕП-159/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-159
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: отказ за регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България Атанас Георгиев Чобанов

Постъпило е заявление за регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България Атанас Георгиев Чобанов, вписано под № 3 от 17 април 2009 г. в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети. Към заявлението са приложени нотариално заверени образци от подписите на членовете на инициативния комитет и решение за създаване на същия.

Не се представя в срока по чл. 54, ал. 2 ЗИЧЕПРБ безлихвен изборен депозит по чл. 52, ал. 2, т. 3 от ЗИЧЕПРБ.

Предвид изложеното и на основание чл. 50, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 2, т. 3 и чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България Атанас Георгиев Чобанов.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

РС/ЗТ

Всички решения