Начало » Решения » Решение ЕП-№ 158/15.05.2009

Решение № ЕП-158/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-158
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на партия "ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "ЗЕЛЕНИТЕ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 8 на 15.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 14 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на партия "ЗЕЛЕНИТЕ" (Приложение № 31 от изборните книжа) и 14 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на "ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. АНДРЕЙ НИКОЛАЕВ КОВАЧЕВ
2. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА БОЖИНОВА
3. НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА-ПОПОВА
4. ДЕНИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
5. ВАСИЛ ИВАНОВ КЪДРИНОВ
6. БОГОМИЛ БОРИСОВ ШОПОВ
7. ГЕНАДИ БОРИСОВ КОНДАРЕВ
8. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ САНДОВ
9. ПЕТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ
10. МАРИАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА
11. ЯСЕН АТАНАСОВ АТАНАСОВ
12. НАЙДЕН НАЙДЕНОВ ЧАКЪРОВ
13. КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ РАЕВ
14. ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

СПД/МБ

Всички решения