Начало » Решения » Решение ЕП-№ 157/15.05.2009

Решение № ЕП-157/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-157
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на коалиция НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна народна партия за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България на

Постъпило е предложение от централното ръководство на коалиция от партии НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна народна партия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 10 на 15.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на коалиция НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна народна партия (Приложение № 31 от изборните книжа), 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз (Приложение № 34 от изборните книжа). В нарушение на чл. 5, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ в направеното предложение под № 11 в кандидатската листа е предложена Ивелина Маринова Харалампиева и под № 14 Ангелина Димитрова Иванова.

След дадените указания от ЦИКЕП в срока по Решение № ЕП-11 от 7 април 2009 г. са представени допълнително 2 бр. заявления (Приложение № 31 от изборните книжа) и 2 бр. декларации (Приложение № 34 от изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на коалиция НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна народна партия за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от коалиция за НАПРЕД ВМРО - Българско национално движение, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден, Единна народна партия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ
2. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
3. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ЗИНОВИЕВ
4. ИРИНА ПЕНЧЕВА ЕНЕВСКА
5. СЛАВИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
6. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА ДИКОВА
7. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
8. ДАНАИЛ СОТИРОВ ИВАНОВ
9. ГЕОРГИ МИЛЧЕВ ЧЕПИШЕВ
10. РАДОСЛАВ ЖИВКОВ РАДЕВ
11. ВЕРА ОМУРТАГОВА ЦВЕТКОВА
12. АСЕН ИВАНОВ ДАСКАЛОВ
13. КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ
14. ВЕРОНИКА ХРИСТОВА РАЧЕВА
15. МИЛЕНА ЛЮДМИЛОВА ВАСИЛЕВА
16. ДАНИЕЛА ПЕТРОВА МОЛЛОВА-РУСАНОВА
17. ХРИСТО ЛУКОВ МАТАНОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

ЕМ/ЗТ

Всички решения