Начало » Решения » Решение ЕП-№ 155/15.05.2009

Решение № ЕП-155/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-155
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 11 на 15.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" (Приложение № 31 от изборните книжа) и 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
2. АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ
3. ИВАН ЗЛАТЕВ ВАСИЛЕВ
4. НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ТОДОРОВСКА
5. АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА РУСИНОВА- ХРИСТОВА
6. ЦВЕТОСЛАВА СТОЯНОВА ИВАНОВА
7. ОГНЯН НИКОЛАЕВ СТАТЕЛОВ
8. ДАВИД ЛЕОН ЛЕВИ
9. СВЕТЛАНА РАЙЧЕВА ДИМИТРАКИЕВА
10. ДИМИТЪР ТОДОРОВ ВЕЛИКОВ
11. ЖИВКО ХРИСТОВ ТЕМЕЛКОВ
12. ЛОРА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА
13. ХРИСТО АТАНАСОВ КЪДРЕВ
14. БИЛЯНА ЛЕОНИДОВА ЛАВЧЕВА
15. НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ АЛЕКСАНДРОВ
16. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
17. ДОБРИ МИЛЧЕВ БОЖИЛОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

РС/ЛТ

Всички решения