Начало » Решения » Решение ЕП-№ 154/15.05.2009

Решение № ЕП-154/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-154
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: обжалване на решение номер 13 от 8 май 2009 г. на РИК - Кюстендил

Постъпила е преписка вх. № 261 от 14 май 2009 г. от РИК - Кюстендил, във връзка с жалба от Силвия Димитрова Овчарченска - упълномощен представител на ПП НДСВ против решение № 13 от 8 май 2009 г. на РИК - Кюстендил, заведено с вх. № 27 от 11 май 2009 г.

В жалбата си г-жа Силвия Овчарченска възразява относно предоставеното разпределение от Общинска администрация - Дупница за състава на СИК в четири секции, където НДСВ няма представител. Това са секциите № 055, 056, 061 и 066. В същото време НДСВ има по двама представители в секции № 072, 073 и 074. В тази връзка г-жа Овчарченска предлага от секции № 072, 073, 074 и 065 да бъде преместен по един от двамата представители на НДСВ и да бъдат назначени в секции № 055, 056, 061 и 066.

Със свое решение № 13 от 8 май 2009 г. РИК - Кюстендил, е оставена без уважение жалбата на г-жа Овчарченска.

Жалбата е в срок и е допустима. Разгледана по същество е основателна. Макар да е спазен квотният принцип в СИК относно представителството на парламентарно представените партии и коалиции в посочените по-горе секции е извършено неправилно разпределение на посочените представители от НДСВ.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 и 12 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от  Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ), Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 13 от 8 май 2009 г. на РИК - Кюстендил.

ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО решение № 4 от 8 май 2009 г. на РИК - Кюстендил, с което са назначени състави на СИК № 055, 061, 066, 072, 074 и 065, във връзка с представителството на НДСВ в тях.

УКАЗВА на РИК - Кюстендил, при спазване на квотния принцип да назначи представители на ПП НДСВ в секции, както следва: един представител на НДСВ от СИК № 074 в СИК № 061; един представител на НДСВ от СИК № 065 в СИК № 066; един представител на НДСВ от СИК № 072 в СИК № 055, като разместването се извърши за сметка на посочените членове в СИК от съответната политическа сила, която има най-много представители.

Копие от решението да се изпрати на РИК - Кюстендил..

 

                                 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

МР/ЛТ

Всички решения