Начало » Решения » Решение ЕП-№ 153/15.05.2009

Решение № ЕП-153/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-153
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: обявяване на недействителна регистрацията на кандидат за член на Европейския парламент и регистрация на друг кандидат на негово място

Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България с Решение № ЕП-141 от 14 май 2009 г.  в нарушение на чл. 5, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ е регистрирала като кандидат в Европейския парламент под № 14 в листата на партия "Българска нова демокрация" Мария Люсиен Антонова, ненавършила 21 години.

Постъпило е предложение от партия "Българска нова демокрация" от 15 май 2009 г. на нейно място да бъде регистрирана като кандидат за член на Европейския парламент Виолета Милчева Йотова. Към предложението са приложени: заявление (Приложение № 31 от изборните книжа) и декларация (Приложение № 34 от изборните книжа), подписани от кандидата.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 55, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯТА на Мария Люсиен Антонова под № 14 от листата на партия "Българска нова демокрация". Анулира удостоверение № 14 (Приложение № 37 от изборните книжа от 14 май 2009 г.)

РЕГИСТРИРА под № 14 в листата на партия "Българска нова демокрация" Виолета Милчева Йотова, ЕГН **********.

Издава удостоверение за регистрация на Виолета Милчева Йотова.

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

 

 

 

РС/ЗТ

Всички решения