Начало » Решения » Решение ЕП-№ 152/15.05.2009

Решение № ЕП-152/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-152
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на политическа партия "ЛИДЕР" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на политическа партия "ЛИДЕР" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 6 на 14.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на политическа партия "ЛИДЕР" (Приложение № 31 от изборните книжа) и 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа).

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на "ЛИДЕР" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от ПП "ЛИДЕР" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
2. АЛИНА ДОБРОМИРОВА ДОБРЕВА
3. ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ДЕЛЧЕВА-БОРИСОВА
4. СВИЛЕН БОГДАНОВ ГАБРОВСКИ
5. КЛИМЕНТ МИНЕВ НАЙДЕНОВ
6. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ
7. ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
8. ЙОРДАН КАМЕНОВ КАМЕНОВ
9. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЦАНКОВ
10. АЛЕКСАНДЪР ЦОКОВ ЖЕЛЯЗКОВ
11. ГЕОРГИЦА ОГНЕМИРОВА ПЕНЧЕВА-ПАРУШЕВА
12. БИСЕР ДОБРЕВ БАЛИНОВ
13. ПАВЛИН ГРИГОРОВ ДИМИТРОВ
14. ХРИСТО ДЯНКОВ МИХОВ
15. КРАСИН КИРИЛОВ КРАЛЕВ
16. МИРОСЛАВ ПЕТРОВ СЕВЛИЕВСКИ
17. КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

СПД/МБ

Всички решения