Начало » Решения » Решение ЕП-№ 151/15.05.2009

Решение № ЕП-151/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-151
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на партия "Българска социалдемокрация" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия "Българска социалдемокрация" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 14 на 15.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 13 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на партия "Българска социалдемокрация" (Приложение № 31 от изборните книжа), 13 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа), подписани от кандидатите и пълномощно на Бисер Тодоров Смиленски.

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на партия "Българска социалдемокрация" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия "Българска социалдемокрация" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАРИНОВ
2. ТАТЯНА ТРИФОНОВА ТОМОВА
3. ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ
4. ГАЛИНА НЕДЯЛКОВА МИТЕВА
5. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ
6. ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ
7. ЦАКО МИХАЙЛОВ БЪНЧЕВ
8. ПЕТЪР ПЕТРОВ ЖЕКОВ
9. АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ ТОМОВ
10. ТОДОР ИВАНОВ ВЕЛИНОВ
11. ЦВЕТИНА ПАВЛИНОВА ПЕТКОВА
12. ЛОЗКА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА
13. ЯВОР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

СПД/ЗТ

Всички решения