Начало » Решения » Решение ЕП-№ 150/15.05.2009

Решение № ЕП-150/15.05.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-150
София, 15.05.2009

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа на партия Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 7 юни 2009 г.

Постъпило е предложение от централното ръководство на партия Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА" за регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, заведено под № 9 на 15.05.2009 г. в регистъра за кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г.

Към предложението  са приложени: 17 бр. заявления от кандидатите, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на партия Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА" (Приложение № 31 от изборните книжа) и 17 бр. декларации, че нямат гражданство в държава извън Европейския съюз и са живели постоянно през последните две години в Република България  (Приложение  № 34  от  изборните книжа), подписани от кандидатите.

Налице са изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ за регистрация на кандидатската листа на партия Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА" за участие в изборите на 7 юни 2009 г. за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 1, т. 8 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Р  Е  Ш  И:

РЕГИСТРИРА кандидатската листа, предложена от партия Съюз на патриотичните сили "ЗАЩИТА" за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и я вписва в регистъра на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 7 юни 2009 г., както следва:

 

1. МИНЧО ХРИСТОВ КУМИНЕВ
2. ХРИСТО МИНКОВ МЕРМЕРСКИ
3. МИРОСЛАВ МИЛАНОВ МИЛАНОВ
4. ВЛАДИМИР БОГДАНОВ ПЕТРОВ
5. ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ ЧУКОВ
6. КИРИЯК ЦОНЕВ ЦОНЕВ
7. ЕНЬО ВАСИЛЕВ САВОВ
8. ЦВЕТАН СТОИМЕНОВ НОЧЕВ
9. НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ ЗАХАРИЕВ
10. МИХАИЛ НИКОЛАЕВ ШИШКОВ
11. СИМЕОН НИКОЛОВ НЕЙЧЕВ
12. ЦВЕТАНКА КАМЕНОВА ИВАНОВА
13. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
14. ТЕОДОРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА
15. МАЯ ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА
16. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА
17. ЙОРДАН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

 

Издава удостоверения за регистрация на посочените по-горе кандидати по образец (Приложение № 37 от изборните книжа).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                                  Светла Димитрова

 

                                              СЕКРЕТАР:

                                                                                  Мустафа Карадайъ

 

РС/ЗТ

Всички решения