Начало » Решения » Решение ЕП-№ 15/07.04.2009

Решение № ЕП-15/07.04.2009 на ЦИКЕП

Централна избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент от
Република България


РЕШЕНИЕ
№ ЕП-15
София, 07.04.2009

ОТНОСНО: възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 17 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕРБ) Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (ЦИКЕП)

 

Р Е Ш И:

 

1. На лицата, включени в състава на районните избирателни комисии, за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател                              - 650 лв.

Заместник-председател               - 600 лв.

Секретар                                   - 600 лв.

Член                                          - 550 лв.

 

2. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии, за времето, необходимо за обучението, за работата им в съответната комисия, включително и за предаване на изборните книжа, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

Председател                              - 34 лв.

Заместник-председател               - 32 лв.

Секретар                                   - 32 лв.

Член                                          - 30 лв.

 

3. Възнагражденията на членовете на районните и секционните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

Светла Димитрова

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

 

 

 

МК/ЛТ

Всички решения